Aquabellky

Zobraz informácie o kurze

AQUABELLKY - KURZ SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA

Kurz aquabelliek/ synchronizovaného plávania je určený pre všetky deti/ malé aquabellky vo veku 5 - 11 rokov, ktoré majú záujem sa tomuto krásnemu športu venovať.

Synchronizované plávanie je jedinečnou kombináciou plávania, tanca vo vode a gymnastiky.
Ako každý šport, aj stať sa aquabellkou si vyžaduje pravidelnú prípravu.

Dievčatá sa počas tréningov vo vode 3 krát týždenne budú zdokonaľovať v plávaní, v prevedení povinných prvkov synchronizovaného plávania a v nacvičovaní tímovej zostavičky. Suché tréningy budú prebiehať 3 krát týždenne a budú zamerané na gymnastickú prípravu, posilňovanie a balet.

Celkovo je pre dievčatá v období september - december 2021 pripravených 102 hodín tréningu, z toho: 51 hodín špecializovanej prípravy vo vode a 51 hodín suchej prípravy v telocvični.

Počas tohto obdobia sa dievčatá budú zúčastňovať aj súťaží a zorganizujeme pre ne aj rôzne sústredenia.

Tešíme sa na Vás! :)

Rozvrh:
UTOROK (Devínska 16x)
17:00 - 18:00 suchý tréning
18:00 - 19:00 voda
STREDA (Devínska 14x)
17:00 - 18:00 suchý tréning
18:00 - 19:00 voda
PIATOK (Iuventa 14x)
17:00 - 18:30 suchý tréning/ balet
SOBOTA (Iuventa 14x)
8:30 - 10:00 voda

Na kurz je možné prihlásiť sa aj menej ako 4x týždenne, samozrejme odporúčame tréningov, čo najviac, aby bol progres rýchlejší.

 


Aquabelly od 5 rokov | Plavecká AkadémiaAquabelly od 5 rokov | Plavecká AkadémiaAquabelly od 5 rokov | Plavecká AkadémiaAquabelly od 5 rokov | Plavecká Akadémia