!! 2% z dane - Posun termínov !!

20.01.2020 - 31.08.2020

POSUN TERMÍNOV 

Ak ste ich ešte nestihli poukázať, nemusíte banovať. Mimoriadne okolnosti pandémie spôsobili posun termínov aj v tejto oblasti. Ak ste zamestnanec a požiadali ste svoju firmu či inštitúciu, aby vám urobila ročné zúčtovanie dane za rok 2019, pre vášho zamestnávateľa za dnešných podmienok platí, že vám ako daňovníkovi musí vystaviť toto zúčtovanie najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie. Súčasne pre daňovníka platí, že musí poukázať príslušné percentá zo svojej dane do dvoch mesiacov od skončenia pandémie.
 

Milí športoví priatelia,

aj tento rok máte možnosť venovať 2% z daní pre našu plaveckú školu a získať tak zľavu z kurzovného poplatku do výšky 7%. 

Poskytnuté 2% vo výške do 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 5%
Poskytnuté 2% vo výške nad 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 7%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  • Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

Tlačivá si môžte stiahnuť "TU"

 

Na tejto stránke si môžete overiť, že sme registrovaní ako príjemcovia 2% z daní: 

https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=29444

  • Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):

Údaje organizácie:   Plavecká akadémia, o. z. 

Adresa: Štefana Králika 3, 841 07 Bratislava

IČO: 507 08 121

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK55 0200 0000 0038 4455 8358 – VÚB Banka

Doručte nám (osobne, alebo emailom) kópiu strany daň.priznania, meno dieťaťa a variabilný symbol z prihlášky, kde bude výška poukázanej sumy, aby sme vám vedeli vypočítať zľavu