2% z dane = zľava z kurzovného

01.01.2019 - 31.03.2019

Milí športoví priatelia,

aj tento rok máte možnosť venovať 2% z daní pre našu plaveckú školu a získať tak zľavu z kurzovného poplatku do výšky 7%. 

Poskytnuté 2% vo výške do 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 5%
Poskytnuté 2% vo výške nad 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 7%

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane:

  • Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

Tlačivá si môžte stiahnuť "TU"

 

  • Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):

Údaje organizácie:   Klub športového potápania ŽRALOK, o.z.

Adresa: Štefana Králika 3, 841 07 Bratislava

IČO: 30851319

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK76 0200 0000 0028 2587 7754 – VÚB Banka

Doručte nám (osobne, alebo emailom) kópiu strany daň.priznania, meno dieťaťa a variabilný symbol z prihlášky, kde bude výška poukázanej sumy, aby sme vám vedeli vypočítať zľavu