Bezpečnostné a hygienické opatrenia od 7.9.2020

07.09.2020 - 31.10.2020

Milí rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou a najnovším nariadením RÚVZ týkajúcim sa obmedzeného počtu osôb na prevádzke, si vás dovoľujeme oboznámiť s niektorými opatreniami v rámci našich stredísk.

 

Tieto opatrenia sú platné od 7.9.2020 plošne pre všetky prevádzky:

  • rodičia majú z dôvodu nariadenia obmedzého počtu osôb na prevádzke zákaz vstupu na prevádzku,
  • pri deťoch do 6 rokov bude v prípade nutnej potreby umožnený vstup jednej dospelej osobe,
  • vstup bude umožnený iba na dobu nevyhnutnú na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa trénerom, resp. prebratie dieťaťa,
  • sprievodná osoba je povinná používať ochranné pomôcky na prekrytie úst a nosa (rúško, šatka),
  • odporúčame príchod na stredisko maximálne 10 min pred začiatkom kurzu,
  • teplotu budeme merať pred každou hodinou, v prípade ak bude teplota nad 37°C, nebude umožnený vstup na plávanie bez nároku na náhradnú hodinu,,
  • tréneri pomáhajú deťom pri prezliekaní a sušení vlasov.


Pevne veríme, že sa situácia čoskoro zlepší a opatrenia budú môcť poľaviť. Do tej doby vás prosíme o trpezlivosť, zhovievavosť a najmä o dôsledné dodržiavanie týchto opatrení pre bezpečnosť nás všetkých. 

 

Ďakujeme

Tím Plaveckej akadémie