Prihlasovanie na kurzy SEPT-DEC 2020

24.07.2020 - 30.09.2020

Milí rodičia a plavci,

od soboty 1.8. 2020 spúšťame prihlasovanie na nové kurzovné obdobie SEPTEMBER-DECEMBER 2020. Prihlasovanie bude prebiehať klasickým online spôsobom prostredníctvom vášho klientskeho účtu.

SKUPINOVÉ KURZY: https://plaveckaakademia.sk/skupinove-kurzy
INDIVIDUÁLNE HODINY: https://plaveckaakademia.sk/individualne-plavecke-kurzy.

Na kurzy je stále možnosť využiť kredit vzniknutý zo zakúpených kurzov, ktoré sa nekonali z dôvodu krízovej situácie.

Tešíme sa na vás.