Podporili nás

Ďakujeme za finančnú podporu na vybvanie detského kútika nasledovných prispievateľom:

Variabilný symbol Suma
2005 50
9999 30
1111 150
2018 100
2019 100


Viac info o projekte nájdete tu: https://kutik.plaveckaakademia.sk