Sauna - Devínska

V našom centre sa náchadza suchá a parná sauna. Pre deti je po každej plaveckej výuke sauna vyhriata na cca 50°C a pre verejnosť cca 90°C. Detský organizmus sa tak rýchle zohreje, čo prispieva k lepšej imunite dieťata a znižuje riziko prechladnutia po plávaní. Pre verejnosť je sauna k dispozícii len na základne rezervácie.

Počas saunovania

 • Po dôkladnom osprchovaní detí a rodičov je potrebne dôkladne sa osušiť uterákom.
 • Pred vstupom do sauny je potrebne odložiť prezuvky.
 • Do sauny je nutné vziať si uterák/plachtu.

Desatoro saunovania

Saunu môžu navštevovať zásadne zdravé osoby,

 1. Pri saunovaní rodičov s deťmi ma zodpovednosť za dieťa rodič. Pri skupinových kurzoch tréner preberá zodpovednosť za dieťa.
 2. Pred vstupom do sauny je dôležité osprchovať a osušiť seba a svoje dieťatko. Pri skupinových kurzoch na sprchovanie a osušenie detí dohliadajú tréneri.
 3. Pred vstupom je potrebne odložiť prezuvky.
 4. Do sauny je nutné vziať si uterák alebo plachtu.
 5. Je zakázané sedieť priamo na drevách.
 6. V saune používame uterák alebo plachtu ako podložku pod celé telo vrátane chodidiel.
 7. Do sauny sa nesmú nosiť hračky, sklenené predmety.
 8. Sauna je určená na relax, osušenie a prehriatie Vás a Vašich detí.
 9. V saune sa správame kľudne, potichu a rešpektujeme pokyny inštruktorov.