Sauna - Šustekova

V našom centre sa detičky po každej plaveckej výuke zohrejú a vysušia v „detskej saune“, ktorá je výbavou rovnaká ako dospelácka, avšak teplota v nej je okolo 50°C.

Počas saunovania

 • Po dôkladnom osprchovaní detí a rodičov je potrebne dôkladne sa osušiť uterákom.
 • Pred vstupom do sauny je potrebne odložiť prezuvky.
 • Do sauny je nutné vziať si uterák.
Sauna | Šustekova | Petržalka | Plavecká AkadémiaSauna | Šustekova | Petržalka | Plavecká AkadémiaSauna | Šustekova | Petržalka | Plavecká AkadémiaSauna | Šustekova | Petržalka | Plavecká Akadémia

Desatoro saunovania

Saunu môžu navštevovať zásadne zdravé osoby,

 1. Pri saunovaní rodičov s deťmi ma zodpovednosť za dieťa rodič. Pri skupinových kurzoch tréner preberá zodpovednosť za dieťa.
 2. Pred vstupom do sauny je dôležité osprchovať a osušiť seba a svoje dieťatko. Pri skupinových kurzoch na sprchovanie a osušenie detí dohliadajú tréneri.
 3. Pred vstupom je potrebne odložiť prezuvky.
 4. Do sauny je nutné vziať si uterák alebo plachtu.
 5. Je zakázané sedieť priamo na drevách.
 6. V saune používame uterák alebo plachtu ako podložku pod celé telo vrátane chodidiel.
 7. Do sauny sa nesmú nosiť hračky, sklenené predmety.
 8. Sauna je určená na relax, osušenie a prehriatie vás a vašich detí.
 9. V saune sa správame kľudne, potichu a rešpektujeme pokyny inštruktorov.
 10. Čas saunovania u detí je individuálny, ktorý treba rešpektovať u každého dieťaťa zvlášť.