Klára R.

Tréner
  • Trénerka Plaveckej akadémie
  • Pôsobenie: Šusteková
  • Inštruktorka skupinových kurzov

O TRÉNEROVI

Som zástancom názoru, že deti by mali byť vedené k športu už od útleho veku a práve plávanie je šport, ktorý má výborný vplyv na ich vývoj. Moje hodiny vediem hlavne hravou a kreatívnou formou, ktorá je pre nich aj najväčšou motiváciou. Tým sa snažím odbúravať hlavne prvotný strach z vody. Okrem naučenia sa správnych techník a vyvarovania sa zlozvykom pri plávaní dbám aj na budovanie disciplíny medzi deťmi. Pri výučbe tiež kladiem veľký dôraz na individuálny prístup, nakoľko každé dieťa je iné a má rozdielne silné a slabé stránky.

Snažím sa o to, aby deti strávili hodinu vo vode s úsmevom na tvári a už po opustení bazéna sa nevedeli dočkať ďalšieho tréningu. Najväčšou odmenou je pre mňa to, keď vidím ako sa naši malí športovci s hrdosťou chvália rodičom z ich pokrokov. To je pre mňa zároveň aj motiváciou neustále sa zlepšovať vo svojej práci a utvrdzovanie si toho, aká je práca s deťmi vďačná.


Ohodnoť ma