Laura K

Tréner
  • Trénerka strediska Plaveckej akadémie
  • Inštruktorka skupinových kurzov, táborov, individuálnych hodín, plávania rodičov s deťmi
  • Inštruktorka plávania - 1. stupeň kvalifikácie 
  • Pôsobenie: Petržalská plaváreň

O TRÉNEROVI

Plávanie je zo zdravotného hľadiska pre deti vo vývine najlepším športom. Pomáha pri krivosti chrbtice, dýchacích ťažkostiach, kardio-vaskulárnych ochoreniach a v neposlednom rade podporuje zdravý rast a telesný vývin dieťaťa. Taktiež pozitívne vplýva na imunitný systém, čo viem povedať aj z vlastnej skúsenosti. Podľa môjho názoru je plavecká gramotnosť veľmi dôležitá už od nízkeho veku detí, keďže aj v našich zemepisných šírkach už má množstvo rodín na dvore bazény alebo sa na sídlisku nachádza jazero. Mojim cieľom je u detí vzbudiť nadšenie pre tento šport, naučiť ich technicky správne plávať a osvojiť si sebadisciplínu potrebnú pri každom športe. Mám naozaj radosť, keď pri mne deti s úsmevom prekonávajú svoj strach. Študujem vysokú školu v pedagogickom smere, čo mi pomáha podávať lepší výkon na tréningu, pri hlbšom pochopení detského vývinu a aplikácii pedagogicko-psychologických znalostí. Je pre mňa dôležité, aby sa k vám vaše deti po tréningu vracali vysmiate a nadšené.

 
Ohodnoť ma