Nikol, Mgr.

Supervízor

Vzdelanie a Licencie

  • absolventka FTVŠ UK Bratislava – špecializácia kondičný tréner
  • osvedčenie o cvičení tehotných žien – I. trimester a ženy po pôrode
  • trénerka plávania 1. stupňa (FTVŠ UK)
  • školenie potápania a psychomotorického vývinu batoliat (KENNY Kiedroňová)
  • kondičný tréner pre vrcholový a výkonnostný šport  V. kvalifikačný stupeň
  • inštruktorka 1. Kvalifikačného stupňa so špecializáciou Aquafitness
  • vodná záchranná služba SČK- plavec záchranár (Kvalifikačný stupeň bronz)
  • cvičiteľ plávania 1.kval.stupňa so špecializáciou na plávanie novorodencov a dojčiat a detí do 3 rokov (školiace centrum ALVA)
  • open water diver – absolvovaný kurz potápania
  • školenie BABYGYM (Lihotská)

O trénerovi 

Vyštudovala som odbor kondičný tréner na FTVŠ UK a absolvovala niekoľko školení súvisiacich s výkonom mojej funkcie. Za veľmi dôležitý považujem komunikatívny a individuálny prístup k deťom a klientom. Vďaka mojim dlhoročným skúsenostiam sa snažím uplatňovať správny pedagogický prístup k plaveckej výuke - škola hrou.

Plavecké produkty prinášajú našim klientom množstvo výhod medzi ktoré patria najmä: AB- psychomotorický vývin detí do 3 rokoch, posilnenie imunity, socializácia, odbúranie strachu z vody a oboznámenie s prostredím, upevnenie vzťahu rodiča s dieťaťom, zlepšenie jemnej a hrubej motoriky, AF- svalstvo, kondícia, INDI - zlepšenie techniky.

O spokojnosti našich klientov svedčia referencie, ktorých obsahom je najmä: chvála trénerov, priestory plaveckej akadémie a množstvo produktov, ktoré ponúkame (plávanie od 6 mesiacov až po žraloka - športové plávanie a zaradenie do klubu) a v konečnom dôsledku aj to, že máme kvalifikovaných trénerov a snažíme sa o individuálny prístup.

 

 


Ohodnoť ma

Hodnotenie trénera

21.07.2019 - 12:30
5
vynikajuce