Peťa V.

Vedúci strediska
  • Vedúca strediska Devínska
  • Trénerka Plaveckej akadémie

Voda je pre detičky prirodzeným prostredím ešte z prenatálneho vývinu, keď boli v mamičkinom brušku. Plávanie zabezpečuje komplexný rozvoj celého tela a mysle, preto je podľa mňa veľmi dôležité, aby si deti našli kladný vzťah k vodnému prostrediu. Deti učím hravou formou nebáť sa vody, upevniť pocit radosti vo vodnom prostredí a zdokonaliť techniku plávania rôznymi plaveckými štýlmi.  Práca s deťmi je mojím koníčkom a najlepším spôsobom trávenia voľného času. Najviac ma baví pozorovať, ako sa detičky tešia z maličkostí, nadväzujú kamarátstva, prekonávajú strach, učia sa prekonávať prekážky a z tréningov chodia domov šťastné a tešia sa na ďalšiu hodinu so mnou. Nie je dieťatko, ku ktorému by som si nenašla cestu a nepritiahla svojou hravou detskou, ale zároveň veľmi zodpovednou povahou. Práve preto ma deti vnímajú ako jedného z nich keď ide o nadviazanie priateľstva, avšak pristupujú ku mne taktiež s rešpektom a vnímajú bezpečie, ktoré im poskytujem. Vážim si každé dieťa a snažím sa im odovzdať naozaj to najlepšie do života.

Ohodnoť ma
Peťa V. má 8 hodnotení
Star Star Star Star Star