Rasťo

Tréner
  • Tréner Plaveckej akadémie
  • Inštruktor skupinových kurzov

Ako športovec od útleho detstva rád vidím keď dieťa napreduje, zdokonaľuje sa a hlavne zabáva tréningami. Snažím sa aby deti stratili strach z vody a od vyšších úrovní dbám aj na techniku a objem. Samozrejme rád s vašimi ratolesťami aj posrandujem a vymýšľam im zábavné hry, aby šli domov s úsmevom na tvári. 

Ohodnoť ma