Odhlasovanie z hodín na Iuvente

Už aj z kurzov na Iuvente sa viete odhlásiť, keď sa nemôžete hodiny zúčastniť cez vašu klientsku zónu.

Je to možné do 08:30 dňa, kedy je plávanie.

Náhradné hodiny potom viete čerpať rovnako cez vašu klientsku zónu, počas trvania kurzu.

Budú vám na náhradný termín ponúknuté všetky strediská, preto odporúčame náhradky absolvovať na veľkých bazénoch - Iuventa, Petr. plaváreň a Majerníková.

 

Tím Plaveckej akadémie