2% z dane = zľava z kurzu

Milí športoví priatelia,

aj tento rok máte možnosť venovať 2% z daní pre našu plaveckú školu a získať tak zľavu z kurzovného poplatku do výšky 7%. 

  • Poskytnuté 2% vo výške do 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 5%
  • Poskytnuté 2% vo výške nad 50,- EUR  = Úľava z kurzovného 7%

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  • Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

  • Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):

Údaje organizácie:  Športový klub plávania a potápania Žralok, o.z. 

Adresa: Štefana Králika 6555/3A, 841 07 Bratislava

IČO: 511 73 697

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK21 0200 0000 0039 7518 2856 – VÚB Banka

Doručte nám (osobne, alebo emailom) kópiu strany daň.priznania, meno dieťaťa a variabilný symbol z prihlášky, kde bude výška poukázanej sumy, aby sme vám vedeli vypočítať zľavu.