Časté otázky

Všeobecné

Máte slanú vodu?

Áno, voda v našich bazénoch je mierne slaná, pretože do nej pridávame morskú soľ, ktorá ma prirodzené antiseptické účinky. Jej koncentrácia je okolo 0,5% (morská voda má v zemských oceánoch a moriach priemernú salinitu okolo 3,5%.)

Sú vaše strediská dostupné aj pre verejnosť?

Keďže sme rodinné plavecké centrá najmä pre deti, je vstup podmienený len s dieťaťom (okrem strediska Barónka - Rača). Termíny sú aktualizovné v časti PLÁVANIE PRE VEREJNOSŤ.

Dá sa na vaše kurzy chodiť aj jednorázovo?

Nie, naše kurzy je možné navštevovať len po prihlásení sa na celé kurzové obdobie. V prípade záujmu o skúšobnú hodinu prosím kontaktujte naše klientske centrum. 

Aké plavecké pomôcky sa dajú u vás kúpiť?

Plavecké okuliare, plavecké čiapky, plavky a plienky na plávanie.

Dá sa u vás kúpiť darčeková poukážka?

Áno, viete si ju zakúpiť online cez PONÚKAME --> OBCHOD --> DARČEKOVÁ POUKÁŽKA.

Prihlásenie

Kde nájdem cenník a termíny kurzov?

Kliknutím na PONÚKAME >>> KURZY >>> Vyberte si konkrétny produkt >>> ZOZNAM TERMÍNOV.

Čo v prípade, že si zvolím zlú skupinu?

Kontaktujte naše klientske centrum a spolu nájdeme vhodnejšiu plaveckú skupinu.

Odhlásenie a náhradné hodiny

Čo ak moje dieťa ochorie?

V prípade krátkodobej choroby si viete ospravedlniť a nahradiť určitý počet hodín. Pri dlhodobej chorobe odporúčame kurz stornovať.

Ako sa ospravedlniť z kurzových hodín?

Z hodiny sa odhlásite online vo vašom konte užívateľa kliknutím na "ODHLÁSENIE Z HODÍN" a to vždy do 8,30h daného dňa, kedy kurzovná hodina prebieha. Uvedené je z dôvodu uvoľnenia miesta pre náhradníka.

Ako sa čerpajú náhradné hodiny?

Po prihlásení sa do vášho užívateľského konta si viete rezervovať náhradné hodiny v časti NÁHRADNÉ HODINY. Systém vám ponúkne možnosť náhrady aj v iných plaveckých strediskách.

 
Aký je počet náhradných hodín?
 • Plávanie pre bábätká - je možné ospravedlniť ľubovoľný počet hodín. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do 3 mesiacov po skončení kurzu.
 • Plávanie pre deti - je možné ospravedlniť najviac 3 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Plávanie rodičov s deťmi - je možné ospravedlniť najviac 3 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Plavecká prípravka - v kurze je možné ospravedlniť najviac 3 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Morský koník - v kurze je možné ospravedlniť najviac 3 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu.
 • Aquafitness - v kurze je možné ospravedlniť najviac 2 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.
 • Plávanie pre tehotné- v kurze je možné ospravedlniť najviac 2 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.
 • Plávanie pre dospelých - v kurze je možné ospravedlniť najviac 2 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.
 • Výkonnostný šport - nie je možná náhrada.
Kde si môžem nahradiť hodiny?

Náhradné hodiny je možné čerpať na ľubovoľnom stredisku podľa ponuky náhradných hodín vo vašom konte.

Dokedy viem využiť náhradné hodiny?
 • Plávania pre bábätká- náhradné hodiny viete využiť počas daného kurzu vrámci inej skupiny a taktiež do 3 mesiacov po skončení kurzu. 
 • Plávanie pre deti - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Plávanie rodičov s deťmi - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Plavecká prípravka - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny.
 • Morský koník - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a to do týždňa po skončení kurzu.
 • Aquafitness - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.
 • Plávanie pre tehotné -náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.
 • Plávanie pre dospelých - náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.

Storno kurzu

Čo ak nemôžem dokončiť kurz?

Viete si u nás nechať kredit za zvyšné neodplávané hodiny. Kredit si budete vedieť uplatniť pri ľubovoľnom kurze. Taktiež viete požiadať o vrátenie alikvotnej čiastky na váš bankový účet podľa storno podmienok.

Ako stornovať kurz alebo individuálnu hodinu?

Kurz/individuálnu hodinu stornujete online vo vašom konte užívateľa kliknutím na "STORNO".

Koľko mi vrátite peňazí?

Kurzy a individuálne hodiny majú rozdielne storno podmienky, ktoré si môžete zrozumiteľné nájsť v Podmienkach pre zápis v sekcii 4. Storno. 

Dokedy mi vrátite peniaze?

Čiastku vraciame do 14 dní.

Benefity

Kedy mám nárok na zľavu?

Každý ďalší kurz máte u nás so zľavou. Maximálna zľava je 10%.
Súrodenecká zľava je 5% na každého ďalšieho súrodenca. (Ak máte u nás prihlásené 2 deti, súrodeneckú zľavu má len jedno dieťa. Ak 3 deti, zľavu majú len 2 deti atď.)
Systém zľavu odpočíta v prihláške automaticky. 

Ako získam príspevok na plávanie od UNION?

Od zdravotnej poisťovne UNION máte možnosť získať 30,- EUR príspevok na plávanie pre bábätká, ktorý si viete požiadať od poisťovne spätne. U nás si vyberiete kurz, ktorý riadne uhradíte a následne do poisťovne doručíte tlačivo UNIONu, ktoré vám potvrdia naši pracovníci na vybranom stredisku. Tlačivo nájdete na webovej stránke poisťovne.