Iuventa

KŠP Žralok - IUVENTA, Bratislava, Karlova Ves

Športový plavecký klub vznikol v roku 1989 a odvtedy funguje nepretržite až dodnes. Od začiatku je to vo svojej podstate plavecký klub zameraný na výcvik a organizovanie plaveckých kurzov pre všetky vekové kategórie. Našou snahou je zabezpečiť deťom zmysluplné trávenie voľného času pohybovými aktivitami, pravidelné zúčastňovanie sa na pretekoch, sústredeniach a športových podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Našu činnosť môžete sledovať prostredníctvom webovej stránky alebo na facebooku, kde nás nájdete pod názvom Klub športového potápania - Žralok.