Iuventa

Športový klub plávania a potápania ŽRALOK Bratislava

 

Športový plavecký klub vznikol v roku 1989 a odvtedy funguje nepretržite až dodnes. Klub je člen skupiny Plavecká akadémia Od začiatku je to vo svojej podstate plavecký klub zameraný na výcvik a organizovanie plaveckých kurzov pre všetky vekové kategórie. Našou snahou je zabezpečiť deťom zmysluplné trávenie voľného času pohybovými aktivitami. Samozrejmosťou je pravidelné zúčastňovanie sa na pretekoch, sústredeniach a športových podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Našu činnosť môžete sledovať prostredníctvom webovej stránky alebo na facebooku, kde nás nájdete pod názvom Športový klub plávania a potápania Žralok.