Ako fungujú náhradné hodiny

Ako sa ospravedlniť z hodín?

Je možné len cez konto klienta a to vždy do 8,30h daného dňa, kedy kurzovná hodina prebieha. Uvedené je z dôvodu uvoľnenia miesta pre náhradníka.

Ako si rezervovať náhradnú hodinu?

Náhradnú hodinu, ktorú máte ospravedlnenú cez vaše konto, je možné si nahradiť a rezervovať len cez vaše konto.

Na akom stredisku si môžem nahradiť hodinu?

Náhradné hodiny je možné čerpať na ľubovoľnom stredisku podľa ponuky náhradných hodín vo vašom konte.

Počet náhradných hodín

Plávanie pre bábätká -- v kurze je možné ospravedlniť ľubovoľný počet hodín. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do 3 mesiacov po skončení kurzu. Odporúčame si rezervovať náhradnú hodinu, v skupine zodpovedajúcej veku dieťaťa.

Plávanie pre deti, Plávanie rodičov s deťmi a plavecká prípravka - v kurze je možné ospravedlniť najviac 3 plavecké hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do týždňa po skončení kurzu, kedy zvyčajne býva tzv. týždeň náhradných hodín, kedy sa na všetkých strediskách plávajú len náhradné hodiny (tieto hodiny si rovnako treba rezervovať online). Odporúčame vám si rezervovať náhradnú hodiny, v skupine zodpovedajúcej schopnostiam dieťaťa.

Morský koník - v kurze je možné ospravedlniť najviac 2 hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a to do týždňa po skončení kurzu.

Aquafitness, Plávanie pre tehotné- v kurze je možné ospravedlniť najviac 2 hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.

Plávanie pre dospelých - V kurze je možné ospravedlniť najviac 3 hodiny. Náhradné hodiny si viete čerpať počas trvania kurzu a do mesiaca po skončení kurzu.