Pohybová príprava pre bábätká

od 1 do 12 mesiacov

Zvedavosť bábätiek nepozná hranice. Každým mesiacom silnejú a osvojujú si nové pohyby, ktoré im umožňujú skúmať okolie.

Cieľom našej pohybovej prípravy je vytvoriť bábätkám podnetné prostredie a aktivity, ktoré naplno využijú ich potenciál. Vývoj sa nesnažíme uponáhľať, naopak, dbáme na prirodzenosť a hravosť.

Bábätká cvičia v kolektíve, čo veľmi pozitívne vplýva na ich psychickú pohodu a vzájomne ich motivuje. Polohovaním a jednoduchými cvikmi si v sprievode detských pesničiek budujú správne pohybové vzorce, ktoré im budú prinášať ovocie po celý život.

Najlepšie výsledky sa dostavia, keď sa pohybová príprava skombinuje s kurzom Plávanie pre bábätká.

Spoločne s bábätkom cvičí aj rodič (prípadne dospelý sprievod). Dáva mu tak veľmi dôležitý pozitívny príklad a prehlbuje sa ich vzájomný vzťah.

Psychomotorika sa zameriava nielen na správny vývoj fyzických schopností dieťaťa, ale aj na jeho celkový motorický, emocionálny a sociálny rozvoj. Táto disciplína sa snaží podporovať a rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, koordináciu pohybov, rovnováhu, správne držania tela, chrbtice a kĺbov.

Náš kurz je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre každé jedno dieťa, rešpektujúc jeho individuálne potreby a vývojové štádium. Naša metodika a prístup sú flexibilné. Kurz je vhodný aj pre predčasne narodené deti alebo deti s pohybovými poruchami.

Pri práci s deťmi sa využívajú rôzne hry, cvičenia a aktivity, ktoré sú zábavné a stimulujúce. Týmto spôsobom sa nielen podporuje fyzický vývoj, ale aj emocionálny a sociálny rast dieťaťa.

V našom kurze využívame širokú škálu pomôcok, ktoré sú starostlivo vybrané a prispôsobené individuálnym potrebám detí. Fitlopty sú využívané na podporu koordinácie a rovnováhy, umožňujúc deťom vykonávať rôznorodé pohyby, ktoré posilňujú svalový tonus. Tunely sú zase ideálnym nástrojom na podporu vývoja a zlepšovanie vnímania priestoru. Žinenky a preliezky sú efektívnymi prostriedkami na podporu hrubej motoriky a súčasne slúžia na rozvoj svalových skupín. Loptičky poskytujú priestor pre hry a cvičenia, ktoré stimulujú jemnú motoriku a zlepšujú koordináciu. Každá pomôcka je zvolená na jej prínos pre vývoj dieťaťa a je integrovaná do cvičebného plánu s cieľom podporiť rôznorodé aspekty psychomotorického rozvoja. Používanie týchto pomôcok nie je len zábavné pre deti, ale aj systematickým spôsobom, ako dosiahnuť optimálny vývoj v oblasti motoriky, rovnováhy a koordinácie.

 

 

Vieš, že...

ak je bábätko poistencom Unionu, máš nárok na príspevok na plávanie pre bábätká vo výške 30 €? Prečítaj si, ako postupovať

Rozdelenie do skupín podľa veku

Skupina 3 – 5 mesiacov
Skupina 6 – 9 mesiacov
Skupina 9 – 12 mesiacov

Ďalšie informácie

Ako prebieha hodina

PRED ZAČIATKOM LEKCIE

 • je potrebné prísť 10 minút pred časom uvedeným v prihláške
 • nasleduje prezliekanie a príprava na cvičenie v šatni za pomoci rodiča

POČAS LEKCIE 

 • Prvá hodina je venovaná komunikácii s rodičmi, kde zisťujeme ich motivácie a očakávania v súvislosti s návštevou.

 • Následne individuálne sledujeme schopnosti dieťaťa. Naším cieľom je poskytovať rodičom nielen informácie o vývoji ich detí, ale aj nástroje a prostriedky na aktívnu spoluprácu pri dosahovaní optimálneho psychomotorického vývoja.

 • V rámci kurzu poskytujeme rodičom odbornú podporu a školenie v oblasti správnej manipulácie s deťmi, s dôrazom na podporu ich správneho držania tela a zdravého rastu svalov. Naša metodika sa zameriava na poskytovanie konkrétnych nástrojov a techník, ktoré rodičom umožňujú aktívne podporovať optimálny fyzický vývoj ich detí v každom vekovom štádiu.
   

PO LEKCII 

 • aklimatizácia na prevádzke
Čo si priniesť
 • látkovú plienku
 • obľúbenú hračku (nepovinné)
 • vodu (alebo iný nápoj pre bábätko)
 • pohodlné oblečenie
Rozdelenie skupín podľa schopností

1 - 4  MESIACE

 • otáča hlavičku za zvukom 
 • zdvíha ruky aj nohy nad podložku 
 • otáčanie na bok, otáča sa na bruško z chrbátika 

5 - 8 MESIACOV

 • plazí sa
 • otáča sa z bruška na chrbátik 
 • pohupy v kľaku 
 • pivotácia , šikmý sed
 • cielený úchop

9 - 12 MESIACOV

 • koordinované štvornožkovanie
 • samostatný sed
 • stavia sa cez rytiera
 • chodí okolo nábytku
 • stavia sa cez päty 
Pre daný výber nie su dostupné žiadne voľné termíny
Upraviť filter

Upraviť vyhľadávanie

Vyberte skupinu
Vyberte strediská, kde by ste chceli plávať
Označiť všetky