Pohybová príprava pre deti

od 1 do 8 rokov

Pohybová aktivita je nevyhnutný predpoklad pre zdravý vývoj detí a je nielen skvelým prostriedok ako podporiť zdravie deti, ale aj najlepší začiatok ich športovej kariéry.

Cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti deti primerane ich veku a vytvoriť trvalý záujem o športové aktivity. Nie je nič lepšie ako deťom dopriať krátkodobé intezívne a pestré pohybové zaťaženie. Všestrannosť cvičenia sa odráža v používaní prvkov z atletiky, gymnastiky a loptových hier. Cvičenie prebieha v skupinách kde sú deti rozdelene podľa veku aby sa mohli navzájom motivovať, napodobňovať a socializovať.

Vaše výhody

  • Skupiny detí rozdelené podľa veku
  • Presne stanovená metodika a ciele v jednotlivých vekových kategóriách
  • Zameranie na všetky pohybové schopnosti (kondične aj koordinačne)
  • Osobné vyhodnotenie po každom absolvovanom kurze
  • Prijemne prostredia pre cvičenie
  • Kvalifikovaní tréneri

Počas pohybovej prípravy sú aktivity zamerané na podporu pohybového vývinu a celkového rozvoja Vášho dieťatka v jeho aktuálnom vekovom období.

Vieš, že...

ak je bábätko poistencom Unionu, máš nárok na príspevok na plávanie pre bábätká vo výške 30 €? Prečítaj si, ako postupovať

Rozdelenie do skupín podľa veku

Skupina 3-4 roky
Skupina 1-2 roky
Skupina 2-3 roky
Skupina 5-6 rokov
Skupina 7-8 rokov
Pre daný výber nie su dostupné žiadne voľné termíny
Upraviť filter

Upraviť vyhľadávanie

Vyberte skupinu
Vyberte strediská, kde by ste chceli plávať
Označiť všetky