Neváhajte a prihláste sa do rozbehnutých kurzov!

09.05.2019 - 08.06.2019

Milí rodičia, využite možnosť a prihláste svoje deti do rozbehnutých kurzov za alikvótne kurzovné. Stále máme dostatok voľných miest, aby sme vedeli spoločne nájsť termín, ktorý vám bude vyhovovať.