Prihlasovanie na aquababy SEPT-OKT 2020

24.07.2020 - 30.09.2020

Milí rodičia a plavci,

od soboty 1.8. 2020 spúšťame prihlasovanie pre kurzy AQUABABY na nové kurzovné obdobie SEPTEMBER-OKTÓBER 2020. Prihlasovanie bude prebiehať klasickým online spôsobom prostredníctvom vášho klientskeho účtu.

AQUABABY: https://plaveckaakademia.sk/aquababy

Na kurzy je stále možnosť využiť kredit vzniknutý zo zakúpených kurzov, ktoré sa nekonali z dôvodu krízovej situácie.

Tešíme sa na vás.