Prihlasovanie na kurzy JÚL-AUGUST

28.05.2020 - 05.08.2020

Milí rodičia a plavci, 

od pondelka 1.6.2020 spúšťame prihlasovanie na nové kurzovné obdobie JÚL-AUGUST 2020. Prihlasovanie bude prebiehať klasickým online spôsobom prostredníctvom vášho klientskeho účtu. 

 

Okrem toho ponúkame možnosť dohlásiť sa na JÚNové kurzy. Momentálne sú k dispozícii kurzy iba v určité dni. V prípade zaplnenia existujúcich kapacít a zvýšeného záujmu sa budeme snažiť vytvoriť voľné kapacity. 

  • Na kurzy je možnosť využiť kredit vzniknutý zo zakúpených kurzov, ktoré sa nekonali z dôvodu krízovej situácie.
  • Ostatné kurzy (aquafitness, aquaprenatal, aquabelky a pod.) zaradíme priebežne do rozvrhu a budeme vás bezodkladne informovať o možnosti prihlásenia.
  • Naďalej platí dodržiavanie prísnych hygienických a bezpečnostých opatrení - https://plaveckaakademia.sk/novinka/vsetky/bezpecnostne-opatrenia.

V prípade, že ste si na klientskom centre nahlásili záujem o náhradné hodiny za hodiny zrušené z dôvodu krízovej situácie, je možné si tieto hodiny v stanovenej lehote nahlásiť cez osobné konto už počas júnových kurzov.

Tešíme sa na vás.