Režim OTP

20.09.2021 - 31.12.2021

Vážení rodičia,

z dôvodu prechodu okresov, v ktorých sa nachádzajú naše prevádzky do oranžovej/červenej zóny v rámci COVID AUTOMATU sme nútení pri vstupe na prevádzku prejsť na režim OTP, tj. vstup iba pre osoby:

  • plne zaočkované, 
  • testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19 - PCR alebo LAMP 72 hod od odberu, antígénový test 48 hod od odberu, 
  • ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. 

 

Do tohto obmedzenia počtu zákazníkov v režime OTP  sa nezapočítavajú podľa ustanovenia §2 Všeobecné opatrenia k prevádzkam ods. 3 písm. d) bod deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby (nie je uvedené, či rodič alebo rodinný príslušník).

 

Z uvedeného dôvodu si vás dovoľujeme požiadať, aby ste rešpektovali pokyny našich pracovníkov ohľadom možného vstupu na prevádzky ako doprovod dieťaťa počas kurzov plávania detí od 3 rokov, aby bola dodržaná uvedená kapacita.

 

Naši pracovníci budú deťom k dispozícii a nápomocní v prípade potreby pri prezliekani, balení vecí aj fénovaní. 

K tejto zmene pristupujeme z dôvodu zachovania kurzov v rovnakých časoch a kapacitách, teda aby sme mohli plávať bez zmeny. 

 

Za pochopenie ďakujeme

Tím Plaveckej akadémie