O nás

Najmenšie deti, školáci, ale aj dospelí sú v Plaveckej akadémii vítaní. Pre všetkých máme bohatú ponuku kurzov. Od plaveckých kurzov pre deti, cez plávanie pre mamičky, tehotné ženy a aquababy, teda plávanie rodičov s ich niekoľkomesačnými deťmi až po večerné rekreačno-kondičné kurzy pre dospelých. Naše plavecké centrá sú otvorené pre deti od šesť mesiacov. Najmenšie plávajú s rodičmi, staršie deti zaraďujeme podľa ich plaveckých schopností do kurzov "korytnačka", "delfín" alebo "žralok". Tí, ktorí majú chuť a výdrž môžu postúpiť na úroveň výkonnostného plávania do nášho športového klubu KŠP Žralok. Všetky deti sú v Plaveckej akadémii pod dohľadom kvalifikovaných inštruktorov plávania.

 

V tom, čo robíme, sme experti

Sme členom

Plavecká akadémia je aktívnym členom špecializovanej organizácie, ktorá sa zaoberá podporou rozvoja plaveckých aktivít, detí v predškolsom veku - Asociácia vodných detí. Našich aktívnych športovcov zastrešuje národná organizácia spadajúca pod ministerstvo školstva Slovenskej republiky Zväz potápačov Slovenska. Našim partnerom je Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity komenského v Bratislave odkiaľ prichádzajú študenti k nám na absolvovanie odborných praxí v oblasti plaveckého športu.

Kam sa chodíme školiť

Inštruktori cvičitelia a tréneri sa vzdelávajú v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách

  • Trénerská akadémia FTVŠ UK Bratislava
  • Vzdelávanie BabySoma
  • Inštitút vzdelávání Evy Kiedroňové

Odbornosť v oblasti technológie

Technológia Bazénov pod správou Plaveckej akadémie sa zameriava na najvyššiu kvalitu dezinfekcie detských bazénov a priestorov. Servis a údržba čistiacej technológie je zabezpečovaná výlučne certifikovanými odborníkmi. Pravidelná kontrola kvality vody je vykonávaná na základe vyhlášky ministerstva zdravotnícta Slovenskej republiky zo zbierky zákonov č. 308/2012. Neoddeliteľnou súčasťou našich plaveckých stredísk sú aj detské suché sauny s maximálnou teplotou 50°C.

Odbornosť v oblasti dodávateľov plaveckých pomôcok a potrieb

Pri výuke plávania majú naši detskí klienti zabezpečené plavecké pomôcky od špecializovaných dodávateľov, zároveň ich rodičia môžu využiť nákup plaveckých potrieb v každej aklimatizačnej časti prevádzky bazénov plaveckej akadémie.