Plávanie pre bábätká

od 3 mesiacov do 3 rokov (AQUABABY)

Zobraz informácie o kurze

 

Život dieťaťa je spojený s vodou už od počiatku, veď počas vývinu v tele matky je voda jeho prirodzeným prostredím. Odborníci odporúčajú plávať už s niekoľkomesačnými detičkami. Začať sa môže hneď ako sa zahojí pupok. Nejde doslova o plávanie, ale skôr o spoznávanie vody prostredníctvom hier, riekaniek a pesničiek. Cieľom je, aby dieťa získalo dôveru a kladný vzťah k vode. Plávanie batoliat a dojčiat odporúčajú mnohí psychológovia a lekári.

Ďalšie výhody plávania s deťmi, rozdelenie do skupín podľa veku, resp. schopností, postup pri náhradných hodinách ako aj termíny a cenník nájdete na tejto stránke.

Prečo začať s plávaním?

 • rozvoj pamäti, sústredenia, vôle, vytrvalosti,
 • priaznivý vplyv na pohybový vývoj, jemnú motoriku, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, koordináciu pohybov a silu svalov,
 • zlepšenie dýchania, črevnej peristaltiky a posilnenie imunitného systému prostredníctvom otužovania,
 • a v neposlednom rade prehlbovanie vzájomného vzťahu, porozumenia a hlavne dôvery medzi dieťaťom a mamičkou.

Rozdelenie do skupín

Skupina Mini A B C D E
Vek. Kategória 3-5 mesiacov 6-9 mesiacov 9-11 mesiacov 12-18 mesiacov 18-24 mesiacov 2-3roky
Schopnosti
 • stabilna poloha na chrbatiku
 • zdviha nohy a ruky nad podlozku
 • otaca sa na bok
 • bocne vzpriamenie
 • 1.vzpriamenie
 • tzv. 2. vzpriamenie,
 • plazí sa,
 • dokáže sa posúvať vpred a vzad,
 • obracia sa z bruška na chrbátik.
 • štvornožkuje,
 • zvládnutý sed,
 • stavia sa na nohy.
 • koordinovane štvornožkuje,
 • samostatne stojí na nožičkách,
 • robí samostatné kroky.
 • samostatná chôdza,
 • postaví sa samo bez pridržania.
 • samostatnú chôdzu,
 • beh.

 

Náhradne hodiny

Tu sa dozviete ako fungujú náhradné hodiny a ako sa ospravedlniť z hodín v prípade neúčasti

... viac
 • možnosť nahradiť si všetky vymeškané ale včas ospravedlnené hodiny v nasledujúcich 3 mesiacoch,
 • odhlasovanie z hodiny bude akceptované len elektronicky vo vašom užívateľskom konte do 8:30 rána pred začatím kurzovej hodiny v daný deň,
 • ohľadom termínu voľných náhradných hodín prosím navšívte svoje užívateľské konto,
 • v prípade neúčasti na rezervovanej náhradnej hodine nie je možné túto hodinu opätovne nahrádzať. 

Príspevok na plávanie od zdravotnej poisťovne

Tu sa dozviete ako získať príspevok na plávanie od zdravotnej poisťovne

... viac

Chcete ušetriť na kurze plávania pre vášho novorodenca?

Union zdravotná poisťovňa svojim poistencom preplatí lekcie plávanie pre bábätká do veku 18 mesiacovaž do výšky 30 €.

Plávanie dojčiat a batoliat má veľmi pozitívny vplyv na zdravý, nielen psychomotorický, vývoj, ako aj na imunitu detí.

Stačí, aby ste si vybrali kurz, ktorý vám a vašemu bábätku najviac vyhovuje, prihlásili sa a zaplatili poplatok. My vám potom pošleme jednorazový príspevok vo výške do 30 EUR*.

Výhoda platí, ak má vaše dieťatko platný poistný vzťah v Union zdravotnej poisťovni.

Ako postupovať ?

 • vytlačte a vyplňte žiadosť o úhradu príspevku na kurz plávania s bábätkami
 • spolu s vytlačenou žiadosťou pošlite aj prihlášku na kurz plávania pre bábätká. V prípade potreby požiadajte prevádzkovateľa o vyplnenie údajov v časti 1.3. v žiadosti o úhradu príspevku na kurz plávania pre bábätká
 • originál účtovného dokladu o zaplatení kurzu pre bábätká predložte spolu s vyplnenou a podpísanou žiadosťou na ktoromkoľvek kontaktnom mieste Union zdravotnej poisťovne alebo zašlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava (od 1.10.2017 do 31.12.2018)​
 • Union zdravotná poisťovňa následne spracuje vašu žiadosť a poukáže vám príspevok na účet alebo poštovou poukážkou na vami zadanú adresu​

​Dokumenty potrebné na vyplnenie žiadosti stiahnete tu.

 

 

 

Odporúčania a riziká

Prihlásením na kurz plávania rodič, resp. zákonný zástupca prehlasuje, že si dané odporúčania a prípadne riziká prečítal, porozumel im a preberá plnú zodpovednosť za možné vzniknuté dôsledky v prípade ich nedodržania

... viac
 • Odporúčame reálne zvážiť aktuálny zdravotný stav dieťa, pretože aj najmenšie nachladnutie môže prepuknúť do vážnejšej choroby.
 • Odporúčame prísť na plávanie dostatočne oddýchnutý, pretože ďalšie zaťaženie môže preťažiť detský organizmus.
 • Odporúčame dieťa nekŕmiť min. 1 hod. pred začiatkom hodiny, pretože plávanie je pre dieťa v prvom rade pohybová aktivita, kde môže plný žalúdok spôsobiť ťažkosti.
 • Odporúčame dať deťom napiť pred začiatkom plávania, pretože aj keď sa to nezdá, pravé plávanie môže prispieť k dehydratovaniu organizmu.
 • Odporúčame počas hodín plávania primerane zaobchádzať so zanáraním dieťaťa, pretože zanáranie je proces, ktorý sa dieťa môže učiť aj viac než rok.
 • Odporúčame byt trpezlivý a vytrvalý pri akomkoľvek pobyte v vode, pretože suché a sekundárne utopenie sú reálne a žiaľ posledné diagnózy lekárov.
 • Odporúčame sa v prvom rade zabávať, pretože pravidelne veľké citové rozrušenie (hnev, strach, zľaknutie) môže práve oslabovať aj imunitu vášho dieťaťa.
 • Odporúčame osprchovať dieťa po návšteve bazéna, pretože detská pokožka môže reagovať na nové prostredie.
 • Odporúčame pred vstupom do sauny zvážiť, či nie je dieťa už moc unavené, pretože pravé v saune môže nastať kolaps dieťaťa.
 • Odporúčame dôkladne deťom vysušiť vlasy a uši, pretože podcenenie vysušenia môže viesť k zápalom a ďalším zdravotným komplikáciám.
 • Odporúčame využívať aklimatizačný priestor, pretože dieťa nemusí pozitívne zareagovať na náhlu zmenu teploty.
 • Odporúčame zvýšiť vašu pozornosť pri návšteve centra, pretože tento priestor je pre dieťa neštandardný vo viacerých smeroch (šmykľavý povrch, hlboká voda, obliekanie a vyzliekanie na vyvýšenom mieste).

Informácie a pokyny

Tu sa dozviete čo všetko budete potrebovať a ako naše plavecké hodiny prebiehajú

... viac

Čo si priniesť

Otvorená hodina

 • Tzn. druhý rodič, partner, starý rodič môže byť prítomný v priestoroch bazéna (NIE priamo v bazéne), otvorená hodina sa uskutočňuje VŽDY v poslednú hodinu kurzu.
 • Počas ostatných hodín je v bazéne ako aj v priestoroch bazéna povolený LEN JEDEN rodič.
 • Druhý rodič, parter, starý rodič môže čakať v priestoroch suchej prevádzky.

 

Priebeh lekcie

PRED ZAČIATKOM LEKCIE

(15 minút)

 • je potrebné prísť 10 až 15 minút pred začiatkom kurzu
 • po zazvonení a ohlásení sa inštruktorke, Vám otvoríme vchodové dvere
 • pri vstupe do strediska je vo vstupnej miestnosti k dispozícií priestor pre odloženie kočíkov
 • po príchode je potrebné prezuť sa do čistých prezuviek
 • v šatniach sú k dispozícii skrinky na odloženie vecí, prebaľovacie pulty a detské stoličky
 • pri prezliekaní je mamičkám k dispozícii inštruktorka, ktorá v prípade potreby postráži dieťatko
 • pri vstupe do mokrej prevádzky sa mamičky spolu s inštruktorkou presunú k bazénu


POČAS LEKCIE

(60 minút)

 • pred vstupom do bazéna je dôležité seba a aj svoje dieťa osprchovať bez plaviek
 • 30 až 45 minút prebieha plavecká výuka (čas strávený v bazéne závisí od veku a pokročilosti dieťatka)
 • po plávaní nasleduje osprchovanie, dôkladné osušenie a presun do sauny
 • pri pobyte v saune Vás prosíme o rešpektovanie saunového poriadku


PO LEKCII

  (15 minút)

 • po saunovaní sa mamičky presunú do šatní
 • k dispozícii je inštruktorka, ktorá v prípade potreby postráži dieťatko
 • na vysušenie vlasov sú fény
 • čas vyhradený na pobyt v šatniach je 15 minút


AKLIMATIZÁCIA

(30 minút)

 • na aklimatizáciu je vyhradená časť s detským kútikom, kuchynkou a sedením pre rodičov.