Pravidlá prevádzky

Pred začiatkom kurzu

 • Vstup do prevádzky je počas vašich kurzových hodín, prípadne jednorázové vstupy podľa aktuálne ponuky.
 • Do bazéna môžu vstupovať len zdravé osoby.
 • Plavecká čiapka je povinná pre všetkých účastníkov kurzov.
 • Prezuvky zabezpečuje naše stredisko a vstup je povolený len v našich denne dezinfikovaných prezuvkách.

Po vstupe do strediska

 • Doba pobytu v našom centre je do 2 hodín. Z toho 1,5 hodiny je vyčlenené na prezlečenie, sprchovanie pred a po plávaní, samotné plávanie a saunovanie. Na aklimatizáciu je určený priestor s detským kútikom. (Tento čas je  vymedzený z dôvodu, aby mohla začať ďalšia skupina).
 • Naše stredisko je rozdelené na suchú prevádzku (vstup do strediska, šatne, detský kútik, sociálne zariadenie, administratívne priestory) a mokrú prevádzku (vstup do bazéna, okolie bazéna, sauna, sprchy, wc).
 • Počas kurzov aquababy a plávania rodičov s deťmi zodpovedá za dieťa rodič. Dieťa nenechávame nikde samé! V prípade, ak sa rodič potrebuje vzdialiť od svojho dieťaťa, požiada o dozor nad dieťaťom inštruktora.
 • Počas skupinových kurzov inštruktor preberá zodpovednosť za neplnoletého účastníka v priestoroch mokrej prevádzky. V priestoroch suchej prevádzky má zodpovednosť za dieťa rodič.
 • Čas na prípravu pred plávaním je do 15 minút.
 • K odkladaniu kočíkov slúži priestor pri vstupe.
 • Po vstupe do priestorov je povinnosťou každého návštevníka prezuť sa do čistých prezuviek vhodných do mokrého prostredia. Platí to aj pre deti, ktoré už samostatne chodia. K dispozícii je vo vstupnej miestnosti polička na odloženie obuvi. Nosiť si obuv na prezutie odporúčame aj rodičom detí, ktoré budú navštevovať skupinové kurzy.
 • Na prezlečenie sú k dispozícii šatne so skrinkami na odloženie si veci, detské stoličky a prebaľovacie pulty.
 • V šatni sú pripravené vedierká na uloženie si vecí potrebných na plávanie.
 • Pred vstupom do bazéna je nutné: dôkladne osprchovať seba a svoje dieťa mydlom bez plaviek, odlíčiť sa, vypnúť si vlasy a nasadiť plaveckú čiapku. V prípade ponárania s dieťaťom odporúčame používať plavecké okuliare. Po použití WC alebo nočníka je potrebné sa pred vstupom do bazéna opäť osprchovať.
 • Po osprchovaní dieťaťu nasadíme plavky určené pre bábätká. (Neodporúčame jednorazové plienky na plávanie)
 • Počas skupinových kurzov si inštruktor/ inštruktorka prevezmú deti na začiatku mokrej prevádzky a spoločne sa presunú k bazénu. Deti sa sprchujú až po rozcvičení.

Počas kurzu

 • Čas plávania je od 30 do 50 minút (záleží od veku dieťaťa).
 • Hodina sa skladá z prípravnej, hlavnej a záverečnej časti.
 • Pri skupinových kurzoch sa začína rozcvičkou, ktorá trvá do 5-10 minút
 • Ak v priebehu lekcie dôjde k úniku sekrétu z nošteka dieťaťa, použijeme papierové vreckovky pripravené pri kraji bazéna. Použité vreckovky odhodíme do nádoby na to určenej.
 • V prípade použitia nočníka, treba obsah vyliať do WC, umyť ho a odložiť na určené miesto.
 • Je zakázané nosiť do bazéna vlastné hračky, ktoré nie sú vydezinfikované.
 • V prípade akéhokoľvek znečistenia alebo nehody je rodič povinný oznámiť to inštruktorke.
 • Čas na sprchovanie a saunovanie je do 15 minút.
 • Pred vstupom do sauny je potrebné osprchovať seba a svoje dieťa a osušiť sa. Na sedenie používame uterák.
 • Do sauny je zakázané nosiť potraviny.
 • Čas pobytu v šatniach po plávaní je do 15 minút.
 • Po skončení lekcie odporúčame dodržať aklimatizačnú dobu 30 minút. Na aklimatizáciu je určený priestor s detským kútikom.
 • Kojenie je možné kdekoľvek.
 • Konzumácia jedla a kŕmenie detí je možná len v priestoroch na to určených.