Jaroslava K.

Tréner
  • Trénerka Plaveckej akadémie
  • Inštruktorka skupinových kurzov

Ahojte! Moje meno je Jarka a som trénerkou plávania detí v Devínskej. Zároveň som študentkou programu trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy so zameraním na šport pre všetkých na FTVŠ UK v Bratislave. Vo svojom voľnom čase sa venujem rekreačnému športu v prírode a neustálemu samovzdelávaniu. Pohyb je pre mňa prejavom života a hovorí sa, že deti sú plné života. Výsledkom ich vzájomného prepojenia je veľa radosti, lásky, smiechu a v neposlednom rade i učenia, posúvania limitov a vytvárania návykov starostlivosti o svoje zdravie fyzické, ale i psychické. Práci s deťmi sa venujem už niekoľko rokov. Fascinujú ma. Pomerne ľahko a rýchlo sa učia novým veciam, čo však so sebou nesie obrovskú zodpovednosť. Byť zdravým a dobrým príkladom je pre mňa výzva, ktorú som sa rozhodla prijať. Som presvedčená o tom, že nielen ja som trénerkou/učiteľkou, ale aj ony mne. A prečo práve vodné prostredie? Veď predsa to je deťom najbližšie! Samozrejme, nie každý z nás je od narodenia vodný živel, avšak odhodiť strach z vody a nahradiť ho príjemným pocitom je veľmi dôležité už v detskom veku. Deti sú krásne zrkadlo nás samých a často nám ukazujú cestu i keď my sami ju nevidíme. Hrajú sa. A tak sa hrám aj ja. A niekde tam je ukrytý raj! 

Ohodnoť ma