Devínska - Verejnosť

Plaváreň v Bratislave - Devínskej je aj pre širokú plaveckú verejnosť. V bazéne môžete zrelaxovať, prípadne si zlepšiť kondíciu samotným plávaním. Vstup do bazéna je podmienený používaním kúpacej čiapky. Plavecké pomôcky uložené v priestoroch bazéna slúžia výlučne pre účastníkov kurzov.

Cenník

  Vstup*  
Dospelý 3,40 €  
Dieťa, študent, dôchodca 3,- €  
Rodič + dieťa do 3 rokov 3,50 €  
Rodinný prenájom** 50,- €  

* Jednorázový vstup v rámci hodín pre verejnosť nie je obmedzený
**Prenájom zahŕňa: hodinový prenájom pre max 10 osôb + suchú saunu a šatňu len pre vás. Nutnosť rezervácie minimálne 2 dni vopred. Čas na prezlečenie je 30 minút navyše.

 

Rozvrh plávania pre verejnosť v týždni 15.-21.10.2018

 

 

PONDELOK

 

 

UTOROK

 

 

STREDA

 

ŠTVRTOK

 

PIATOK

 

SOBOTA

 

NEDEĽA

 

8.00 - 8.30 - - - - - - -
8.30 - 9.00 - - - - - - -
9.00 - 9.30 - - - - - - -
9.30 - 10.00 - - - - - - -
10.00 - 10.30 - - -

-

- - -
10.30 - 11.00 - - - - - - -
11.00 - 11.30 - - -

-

- - -
11.30 - 12.00

-

- - - - - -
12.00 - 12.30 Celý bazén - Celý bazén - Celý bazén

Celý bazén

Celý bazén
12.30 - 13.00 Celý bazén  - Celý bazén - Celý bazén Celý bazén Celý bazén
13.00 - 13.30 Celý bazén - Celý bazén - Celý bazén Celý bazén Celý bazén
13.30 - 14.00 Celý bazén - Celý bazén - Celý bazén Celý bazén Celý bazén
14.00 - 14.30 - -

-

Celý bazén Celý bazén Celý bazén -
14.30 - 15.00 - - - Celý bazén Celý bazén Celý bazén -
15.00 - 15.30 - - - - - Celý bazén Celý bazén
15.30 - 16.00 - - - - - Celý bazén Celý bazén
16.00 - 16.30 - - - - - - -
16.30 - 17.00 - - - - - - -
17.00 - 17.30 - - - - - - -
17.30 - 18.00 - - - - - - -
18.00 - 18.30 - - - - - Celý bazén Celý bazén
18.30 - 19.00 - - - - - Celý bazén Celý bazén
19.00 - 19.30   -   - -    
19.30 - 20.00   -   - -    
20.00 - 20.30              
20.30 - 21.00              

                                                     Plávanie verejnosti končí 10 minút pred ukončením prevádzkových hodín.
                                                    Plavecká akadémia si vyhradzuje právo na zmenu hodín pre verejnosť.

 

 

* Posledný výstup z bazéna a opustenie budovy plavárne pre verejnosť:
Návštevník je povinný opustiť priestor bazéna najneskôr 10 min. pred ukončením prevádzky plavárne v čase pondelok až nedeľa.
Návštevník bude informovaný recepčným 10 min. pred opustením bazéna o blížiacom sa konci prevádzky a 5 min. pred koncom prevádzky vyzve všetkých návštevníkov, aby opustili priestor bazéna.  

O 19°° hod. je recepčný povinný zhasnúť všetky osvetlenia v priestore bazéna.


Návštevníci sú povinní opustiť budovu v pondelok až nedeľu najneskôr 15 minút po ukončení prevádzkových hodín.