Výkonnostné plávanie – plávanie s plutvami

od 10 do 14 rokov

Výkonnostné plávanie je našou „vysokou školou“ plávania. Pod krídlami Športového klubu plávania a potápania Žralok (skrátene ŠKPP Žralok) u nás využívajú svoj potenciál vynikajúci plavci s plutvami, ktorí sa pravidelne presadzujú na národných i medzinárodných súťažiach.

Plutvové plávanie je druh športového potápania. Pri tejto disciplíne vyvíjajú plavci neuveriteľné rýchlosti práve vďaka plutvám. Tie im umožňujú naplno precítiť techniku delfínového kopu, ktorú učíme v Plaveckej prípravke. Náš klub trénuje plávanie s jednou plutvou (tzv. monoplutvou) alebo s dvoma plutvami (tzv. bi-fins) v kombinácii s dýchacou trubicou.

Počiatky športového plávania a potápania u nás siahajú až do roku 1989, keď vznikol klub ŠKPP Žralok. Už vtedy bolo poslaním klubu zabezpečiť deťom zmysluplné trávenie voľného času pohybovými aktivitami, ktoré by im prospeli z telesnej a duševnej stránky. Potvrdením, že sa nám to darí, sú mnohé úspechy našich plavcov doma i v zahraničí. Vyrástlo u nás mnoho štátnych reprezentantov, viacerí z nich sú dnes trénermi Plaveckej akadémie. ŠKPP Žralok je členom Zväzu potápačov Slovenska a všetci jeho tréneri sú absolventmi Fakulty telesnej výchovy a športu UK špecializovaní na kondičné trénerstvo.

Ako začať

Na výkonnostné plávanie sa na rozdiel od ostatných našich kurzov nedá prihlásiť priamo. Základné predpoklady sú:

  • vek 10 až 14 rokov,
  • plavecké schopnosti, ktoré zodpovedajú úspešnému absolventovi našej Plaveckej prípravky.

Ak už obe podmienky spĺňate, zavolajte do nášho klientskeho centra alebo nám napíšte a dohodneme si ďalší postup.

Plavcom starším ako 14 rokov, ktorí chcú rozvíjať svoje plavecké schopnosti a udržiavať sa v kondícii, odporúčame kurz Kondičné plávanie.

Trénujeme intenzívne – vo vode i v telocvični

V závislosti od zaradenia do skupiny trénujú naši plavci a plavkyne minimálne 3-krát v týždni. Pre výkonnostné plávanie je nesmierne dôležitá kondičná príprava, preto je súčasťou tréningov aj naša telocvičňa.

Rozdelenie do skupín podľa veku

Skupina A
Skupina B
Skupina C Zobraziť termíny
Skupina D
Skupina E
Skupina 0