Plávanie pre deti

od 3 do 12 rokov (Skupinové kurzy)

Zobraz informácie o kurze

Kurzy prebiehajú v malých skupinkách, pričom maximálny počet detí na jedného trénera sú 4 pre skupiny korytnačiek alebo delfínov a 5 pre žralokov (v bazéne môže byť od 1 skupinky po 4). Výhodou skupinového plávania detí je, že sa "plavci" navzájom motivujú štýlom "Keď to dokážeš ty, zvládnem to aj ja". Deti sa delia do skupín podľa etáp plaveckého výcviku na Prípravný plavecký výcvik – Korytnačka, Základný plavecký výcvik – Delfín a Zdokonaľovací plavecký výcvik – Žralok. Kurzy sú rozdelené na menšie podskupiny a to napríklad Korytnačka s jednou alebo dvoma hviezdičkami. 

Vaše výhody

  • skupinky s malým počtom detí (korytnačka do 4 detí a delfín/žralok do 5 (v bazéne môže byť od 1 skupinky po 4), výnimkou je plávanie v petržalskej plavárni - kapacita jednej skupinky/dráhy je 8 detí,
  • presne stanovená metodika (základný, prípravný a zdokonaľovací výcvik),
  • deti učíme plávať, nie kúpať sa,
  • ostatné výhody našich stredísk.

Rozdelenie do skupín

Plavecké skupiny sú určené pre deti, ktoré sa chcú naučiť plávať a zdokonaliť v plaveckých spôsoboch. Odporúčame výber plaveckej skupiny podľa schopností dieťaťa pred vekovou kategóriou.

 

 

plavanie-pre-deti.png

Ak deti dosiahnú limit plaveckých skupín, majú možnosť pokračovať v športovom plávaní.

Náhradné hodiny

Pokiaľ sa dieťa nemôže z akéhokoľvek dôvodu plaveckej hodiny/výuky dočasne zúčastniť, má nárok na 3 náhradné hodiny, vrámci celého plaveckého kurzu. Hodiny je potrebné si ospravedlniť elektronicky vo vašom konte (vaše konto - prihlášky a platby - odhlásenie). Hodiny si môže ospravedlňovať dopredu, avšak najneskôr do 8:30 dňa, kedy máte kurz. Termín náhradnej si budete sledovať vo vašom konte a je potrebná elektronická rezervácia náhradnej hodiny (vaše konto - náhradné hodiny - voľné termíny). Termíny sa budú zobrazovať aj počas kurzu a týždeň po skončení kurzu. Akceptujeme len elektronické odhlásenie z hodiny.

termíny a cenník