Informácie a pokyny

Na každej lekcii deti potrebujú základné vybavenie do bazéna. To znamená plavky, chlapci by nemali nosiť bermudy a dievčatá zase dvojdielne plavky a  plaveckú čiapku (povinná). Výhodou sú aj plavecké okuliare a vstup do stredísk okrem centra Petržalská plaváreň a Sportpark je výlučne len v našej obuvi, ktorú denne čistíme a dezinfikujeme. Treba si priniesť uterák, prípadne župan a sprchový šampón. Pokiaľ vám niektoré veci z tohto zoznamu chýbajú, nemusíte ich hľadať v obchodoch, dajú sa kúpiť aj u nás priamo na stredisku. (okrem Petržalskej plavárne)

Čo si priniesť

 • plavky - (u dievčat nie sú vhodné dvojdielne plavky a u chlapcov bermudy)
 • obuv k bazénu zabezpečujeme my
 • plavecká čiapka - povinná
 • plavecké okuliare - nie sú povinné, ale odporúčame ich
 • uterák
 • sprchový gel
 • rúško

Priebeh lekcie

Lekcia pri skupinových kurzoch zaberie asi 1 hodinu a 15 minút. Na kurz treba prísť presne v čase určenom na prihláške. Dieťa má po celý čas na tvári rúško s výnimkou bazéna a sprchy. Pri vstupe si preberie dieťa tréner, ktorý mu pomôže s prezliekaním a všetkým potrebným.  Po hodine nasleduje sprcha po ktorej si dieťa aj tréneri znova nasadia rúško, a pomôžu deťom s prezliekaním a fénovaním. Rodič si pre dieťa prichádza v presne určenom čase, ktorý má na prihláške.

1. Pred začiatkom lekcie

 • je potrebné prísť 10 minút pred časom uvedeným v prihláške
 • podľa pokynov recepčnej/ého je treba sa prezliecť a nachystať a do kýblika umiestniť uterák, 
 • takto pripravené deti čakajú v šatni na trénera, ktorý ich preberie a odvedie na bazén.

2. Počas lekcie 

 • 5 minút sa deti rozcvičujú a po rozcvičení sa osprchujú
 • 40 minút prebieha plavecká výuka
 • na konci plaveckej výuky idú deti do sprchy po ktorej si nasadia rúško
   

3. Po lekcii 

 • po plávaní majú 15 minút na prezlečenie sa za pomoci trénerov a vyfénovanie vlasov 
 • rodičia si prichádzajú pre deti v presne určenom čase na prihláške, kde im ich tréneri odovzdajú pri prvých dverách do priestoru plavárne

Lekcie - PETRŽALSKÁ PLAVÁREŇ

Od septembra 2017 nám dala Petržalská plaváreň trochu iné pravidlá pre vchádzanie a vychádzanie z priestorov šatne.
Na deti bude čakať tréner 10 minút pred začiatkom hodiny v priestoroch recepcie. Tam si ich prevezme od rodičov a spoločne prejde aj s deťmi cez turniket do šatne, kde im prípadne pomôže s prezlečením a nasadením plaveckej čiapky. Rodičia majú vstup do šatní zakázaný (bez zakúpenia vlastného čipového náramku).

Po skončení hodiny tréner deťom pomôže s prezlečením, usušením a vyfénovaním vlasov. Potom spoločne všetky deti aj s trénerom vyjdú zo šatne do priestorov recepcie kde ich odovzdá rodičom. Elektrické zástrčky sa nachádzajú aj tam - takže prípadne dofénovanie je možné aj v týchto priestoroch.

Pokiaľ sa stane, že budete na hodinu meškať, je potrebné kontaktovať tel. číslo 02/391 051 15, z ktorého sa s trénerom vieme spojiť a poslať ho na recepciu pre dieťa.